top of page

Polyrytmik

Poly = Många    Rytm = Händelser över tid

 

Vi använder det dagligen, medvetet eller omedvetet, i allt från att prata när vi går, till att planera semestern.

Alla överraskningar framkallar en spänning, som kan vara allt ifrån kittlande rolig till skrämmande stressande.

 

Koordination hjälper oss att se / höra / känna hur saker kan passa ihop. Varje inlärd ny koordination ökar möjligheten till att känna överraskningar mer kittlande än stressande.

Därför har jag utvecklat några redskap som via trummande hjälper oss till ett mer dynamiskt förhållningssätt till överraskningar och att se fler alternativ.

 

Jag erbjuder effektiva, svängiga övningar och system att koordinera dina rytmer med.

Nybörjare

Medium

Extrem

Som det låter tar vi det helt från början här. Analys av rytmer. Introduktion till kraftfulla redskap och tankesätt.

Om du behärskar polyrytmer i 12 beats (d.v.s. t.ex. 3 mot 2 och 4 mot 3) är det här en bra nivå för dig. 

Här lär du dig kombinera svårare rytmer, än i ”Nybörjare” och ”Medium”.

Koordinera fler än 2 rytmer samtidigt.

bottom of page