top of page

Tai

( Fysiska enheten )

Kommunikation & kreativitet

Kroppsspråket är något vi alla använder när vi deltar i en konversation. Lika medvetet eller omedvetet som vi använder oss av kroppsspråket, uppfattar vi det hos andra.

 

Den här kreativa workshopen medvetandegör, på ett lätt och roligt sätt, just dessa förhållanden; hur vi med kroppsspråk kan leda och styra – bara vi är medvetna. Det i sin tur gör våra vardagliga relationer mer till ett musikaliskt flöde, som ger energi istället för att stoppa den, och samlar våra olikheter till en gemensam styrka.

 

Med hjälp av rytmer, som vi spelar på slagverk tillsammans i ensembleform, upptäcker vi dolda, effektivare och kanske till och med nya sätt att kommunicera med varandra. Kanske finns det någon i gruppen som har dolda ledaregenskaper?

bottom of page